Jak na to

Níže si zkusíme popsat různé situace a jak se v nich chovat, pokud si přejeme stávající pojištění ukončit.

Výročí smlouvy

Jestliže budeme mít výročí smlouvy, potřebujeme pojišťovnu informovat nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, jinak pojišťovna smlouvu automaticky prodlouží. Pokud to 6 týdnů před koncem pojistného období stihnete, pojistná smlouva zanikne s koncem pojistného období.

Nově uzavřená smlouva

Nevyhovuje Vám nově uzavřená smlouva? V tom případě musíte žádat o zrušení do 2 měsíců od sjednání a pojištění zanikne 8 od sjednání.

Převod vozu na jiného majitele

V takovém případě potřebujete s sebou kopii velkého technického průkazu se záznamem o změně a ke zrušení dojde v den oznámení pojišťovně.

Dočasné odhlášení vozu z registru

V tomto případě potřebujete s sebou kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném odhlášení. Ke zrušení pojistné smlouvy dojde v den oznámení pojišťovně.

Trvalé odhlášení vozu z registru

Potřebujeme kopii velkého technického průkazu se záznamem o trvalém odhlášení z registru. Ke zrušení pojistné smlouvy dojde v den oznámení pojišťovně.

Odcizení vozidla

Pokud Vám bylo vozidlo odcizeno, potřebujete ke zrušení pojištění protokol od policie a ke zrušení pojistné smlouvy dojde v den oznámení na policii.

Vznik pojistné události

Tady musíte pojišťovnu informovat do 3 měsíců od ohlášení pojistné události. Pojištění tak zanikne do 1 měsíce od oznámení.

Výše pojistného

Pokud Vám pojišťovna navýšila pojistné, musíte je informovat do 1 měsíce od doručení oznámení o změne, že chcete od smlouvy odstoupit. Pojištění tak zanikne ke konci pojistného období.

Dohoda o ukončení

To znamená, že se s pojišťovnou dohodnete na nějakém datu.

havarijní pojištění na auto, srovnejte si nejlevnější povinné ručení, placení pojištění vozidel online 

Ukončení povinného ručení