Další důvody výpovědí

Existují i případy, kdy je povinné ručení ukončeno. Ať se jedná o kterýkoliv z níže uvedených případů, vždy se jedná o nepříjemné záležitosti, kterým bychom se měli raději vyhnout.

Výpověď z důvodu pojistné události

V tomto případě můžete vypovědět pojistné vy, nebo pojišťovna, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o vzniku pojistné události. Ode dne doručení tohoto vypovězení následuje výpovědní lhůta v trvání 1 měsíce. Poté soukromé pojištění zaniká.

Odcizení vozidla

Tohle je velmi lítostivá příležitost, kdy dojde ke zrušení pojistné smlouvy. Nicméně dnem zániku pojistné smlouvy je teprve až den, kdy Policie ČR přijme vaše ohlášení o odcizení vozidla. Sepíše s vámi protokol, který je nutno předložit pojišťovně. Některé pojišťovny však ani na základě tohoto protokolu, nechtěji uznat zánik pojištění. Ale trvejte si na svém, nebo požádejte policii, aby uzavření případu uspíšila. Čím déle to celé dořešení bude trvat, tím déle si někdo bude jezdit ve vašem, vám odcizeném, vozidle a jakákoli škoda půjde na vaše „triko“. Takhle nedůvěřivé jsou pojišťovny od doby, kdy si lidé rušili pojistné smlouvy, aniž by jim vozidlo bylo odcizeno. Pojišťovna se tedy chce vyhnout podobným případům. Nedá se nic dělat, můžeme si za to sami.

Neplacení pojistného

Toto je nejhorší případ, kdy dojde k zániku pojistné smlouvy, totiž dlužné splátky na pojistném, nebo vůbec žádné neplacení pojistného. Nejen, že zaplatíte v tomto případě nedoplatek, ale i spoustu peněz navíc. Takže se vám to značně prodraží. Pojišťovna vás totiž musí upozornit na to, že jste opoměli pojistné zaplatit. To se děje buď telefonicky, e-mailem, nebo písemně. Poté vám musí zaslat písemnou upomínku, ve které již upozorní na zánik pojistné smlouvy, v případě, že nedodržíte nový termín splatnosti. Tato lhůta by měla být minimálně měsíční. Jakmile ani toto nedodržíte, pojistka zanikne. Pojišťovna po vás samozřejmě bude chtít jak dlužnou částku, tak i penále. A proč se to tak navíc prodraží? Do doby, než pojistná smlouva zanikne, uplyne pár měsíců, za které vám budou naúčtované patřičné úroky z prodlení spolu s pokutou. O tento případ se začne zajímat i Česká kancelář pojistitelů, která je oprávněna uložit pokutu až do výše 40.tis Kč. A to už nebudu vůbec psát o následujících exekucích a s nimi související náklady apod.

havarijní pojištění na auto, srovnejte si nejlevnější povinné ručení, placení pojištění vozidel online 

Ukončení povinného ručení