Přerušení a další ukončení

ukončení povinného ručení, nebo jen k přerušení může dojít za určitých podmínek, které přesně definuje Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Aktuální a úplné znění vyjadřuje v současnosti Zákon č. 168/1999 Sb. – ten přesně specifikuje, kdo je povinen platit povinné ručení, které státní složky jsou z této povinnosti osvobozené a současně popisuje i případy, kdy může dojít k přerušení, případně okamžitému ukončení povinného pojištění vozidla. Jedná se o následující případy:

  • uložení motorového vozidla do depozita
  • ekologická likvidace vozidla

Depozito

Existují případy, kdy dočasně majitel neprovozuje své vozidlo. Pokud se jedná o prokazatelné odstavení motorového vozidla z provozu, může jeho majitel požádat o uložení vozidla do depozita. Ukončení povinného ručení formulář obsahuje i tyto eventuality. Nezbytnou podmínkou přerušení povinnosti platit povinné ručení je odevzdání SPZ daného motorového vozidla na příslušném Registru vozidel. Další podmínkou je odstavení motorového vozidla mimo veřejné komunikace.

Ekologická likvidace

Ukončení povinného ručení formulář umožňuje odhlášení motorového vozidla i v případech, kdy vozidlo již nelze dále provozovávat. Jedná se obvykle o vozidla poškozená po havárii, po živelné pohromě, nebo jen nefunkční a majitel ho již nechce dále provozovat z důvodu jeho nákladné opravy. Pokud se majitel rozhodne dané vozidlo zlikvidovat, musí tak učinit dle pravidel nařízené ekologické likvidace. Doklad o ekologické likvidaci následně slouží jako podklad pro vyjmutí motorového vozidla z Registru vozidel.

V obou případech se jedná o legální přerušení, případně o ukončení provozování vozidla a majitel je zproštěn dočasně či trvale od povinnosti platit povinné ručení. Jeho povinností je, ale tuto skutečnost neprodleně oznámit svému pojistiteli.

havarijní pojištění na auto, srovnejte si nejlevnější povinné ručení, placení pojištění vozidel online 

Ukončení povinného ručení