Ukončení povinného ručení vzor

Úvaha nad prací

Potřebujete provézt ukončení povinného ručení a nevíte, jak na to? V následujícím textu Vám popíšeme, jak správně ukončit pojistnou smlouvu na odpovědnost z provozu vozidla. Jedná se o formulář, který si stáhnete na Internetu - vyplníte ho a pošlete stávající pojišťovně. Ať už je důvod ukončení povinného ručení jakýkoliv, je nutné doručit pojišťovně žádost o ukončení pojištění, aby mohlo dojít ke zrušení stávající pojistné smlouvy. Pro hladké a bezproblémové ukončení pojistky je vhodné využít vzor výpovědi z povinného ručení. Postup je následující:

  • Vyplníte potřebné údaje pro výpověď pojistné smlouvy
  • Výpověď vytisknete a podepíšete
  • Výpověď donesete do pojišťovny, nebo ji pošlete poštou

Nutnou podmínkou je podání výpovědi v písemné formě. Pojišťovny mají pak určitou dobu na vyřízení.

Údaje k výpovědi

Ukončení povinného ručení vyžaduje uvedení všech potřebných údajů, které se vztahují k pojistné smlouvě na povinné ručení. Nejprve je nutné vyplnit stávající pojišťovnu, které bude doručena výpověď. Dále je nutné uvézt číslo pojistné smlouvy. Následují údaje o vozidle – tovární značka a model vozidla. Výpověď z povinného ručení musí obsahovat i údaje o pojistníkovi. Uvedou se jeho nacionále, včetně kontaktního telefonu. Nedílnou součástí jsou i údaje o ukončení pojistné smlouvy. Vhodné je přiložit i případné potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění.

Doba výpovědní lhůty

Ukončení povinného ručení má stanovenou výpovědní lhůtu. Při podání výpovědi z povinného ručení musíte počítat s 6ti týdenní výpovědní lhůtou. Pokud chcete ukončit platnost pojistné smlouvy u stávající pojišťovny, musíte tedy počítat minimálně se 6 týdny. Výpověď je nutné tedy odeslat 6 týdnů před začátkem nového pojistného období, nebo jinak napsáno - před koncem platnosti stávající pojistné smlouvy. Písemnou výpověď zašlete na adresu stávající pojišťovny.

havarijní pojištění na auto, srovnejte si nejlevnější povinné ručení, placení pojištění vozidel online 

Ukončení povinného ručení