Změna pojišťovny

Jedním z důvodů ukončení povinného ručení může být i změna pojišťovny. Změna pojišťovny má však svá pravidla, ale je možná. Klient nemusí vždy navěky zůstávat u dané pojišťovny. Je-li nespokojen s poskytovanými službami, má právo změnit pojistný subjekt, u kterého je doposud pojištěn. Existují dvě varianty, při kterých má právo nespokojený klient ukončit stávající pojištění a přejít k jiné pojišťovně. Jednou z variant je, že pojišťovna v dostatečné míře neplní své sjednané povinnosti - vyplývající z uzavřené pojistné smlouvy. Ukončení povinného ručení pak může nastat dvojím způsobem. Při hrubém porušení podmínek pojistné smlouvy a neplnění z ní vyplývajících povinností - může dojít k okamžitému ukončení sjednaného pojištění vozidla. V případě, že pojišťovna plní své povinnosti a klient je pouze nespokojen s dohodnutou cenou za povinné ručení, může dojít k ukončení pojistky pouze výpovědí ze strany klienta. Existují, ale případy, kdy může ukončit pojištění s klientem i pojišťovna.

Ukončení ze strany klienta

Ukončení povinného ručení ze strany klienta může nastat v případech, kdy klientovi pojišťovna nesplnila dohodnuté podmínky pojištění, nebo v případě, že chce sjednat nové pojištění s jiným pojistným subjektem. V každém případě, klient musí dát pojišťovně svůj úmysl najevo. Ukončení povinného ručení nastane v případech, kdy uplyne sjednaná doba pojištění, nebo klient podá výpověď z povinného ručení. Při podání výpovědi musí být splněna 3 měsíční výpovědní lhůta. Poté bude pojištění ukončeno.

Ukončení ze strany pojišťovny

Ukončení povinného ručení ze strany pojišťovny není tak obvyklé, ale může k němu také dojít. Pojišťovna může jednostranně vypovědět dané pojištění v případě, že klient hrubě porušuje sjednaná dojednání v pojistné smlouvě. Mezi taková patří především špatná platební morálka. Případně dlouhodobé neplacení pojistného ve sjednané výši.

havarijní pojištění na auto, srovnejte si nejlevnější povinné ručení, placení pojištění vozidel online 

Ukončení povinného ručení